“Монгол бичгийн цахим шилжилт” илтгэл-хэлэлцүүлэг 2/28 22:00 УБ, 14:00 GMT, 09:00 EST

Please note that our VSS programming is alternating between Mongolian and English every month as part of our larger plan to support more Mongolian scholars. Our February VPS session is planned to be organized in Mongolian, titled “The Mongolian Script’s Digital Transformation” and the post-event recording will be uploaded with English subtitles.

 

 

Нэр: “Монгол бичгийн цахим шилжилт” илтгэл-хэлэлцүүлэг

Хэзээ: 2/28 22:00 цаг (УБ), 14:00 цаг (GMT), 09:00 цаг (EST)

Нэвтрэх: Товлосон цагт доорх холбоосоор Зүүмийн өрөө рүү орж шууд нэвтэрнэ үү.

https://us02web.zoom.us/j/83508554290?pwd=aHcxWFZiYmljZStZQURlVkUwVVp3QT09

Бид “Virtual Panel Series” цувралын 2-р сарын дугаарыг монгол хэл дээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ сарын сэдэв “Монгол бичгийн цахим шилжилт”. Энэ удаагийн дугаарт дөрвөн илтгэл тавигдах бөгөөд дараа нь үзэгчдийн асуултанд хариулна. Илтгэгчид “Хүмүн бичиг” сонины эрхлэгч Б.Элбэгзаяа, Болорсофт, Чимэгэ ХХК-ны үүсгэн байгуулагч, програм хангамжийн архитектор С.Бадрал, Программист, монгол бичиг судлаач Б.Энхдалай, Программист, монгол хэл судлаач Ч.Намжил нар оролцоно.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top
Skip to content