Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Тойм

Тойм 2016-11-23T15:05:28+00:00

“Америкийн Монгол Судлалын Төв нь Монгол судлалыг хөгжүүлж, Дотоод Азитай хийх эрдмийн солилцоог өргөжүүлэх зорилготой ашгийн бус, боловсролын байгууллага юм. АМСТ-ийн үйл ажиллагаа нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжиж, эрдэмтэд, судлаачид, оюутнуудад туслах, Монголтой холбоотой бүх л салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ” – АМСТ-ийн Удирдах Зөвлөлөөс тодорхойлж батлав.
Дотоод Ази нь дэлхийн хоёр томоохон гүрний хоорондох стратегийн чухал бүсэд байрлах бөгөөд Төв Азийн зүүн жигүүр болно. Энэ бүс нутаг түүх, соёлын хувьд Хятад, Ойрхи Дорнод, Өмнөд Ази, Түвдтэй маш ойр холбоотой боловч түүхийн болон геополитикийн ач холбогдлоосоо шалтгаалан Монгол болон Дотоод Ази судлал нь АНУ-ын, олон улсын эрдэм шинжилгээний ертөнцөд бага танигдсан ба төгсөлтийн дараахь түвшний судалгааны ажлыг дэмжих санхүүжилт хязгаарлагдмал байдаг.

Cover Photo v2 PS1900