The New and Improved Cultural Heritage Panel Discussion in 2022

We are pleased to announce that the Cultural Heritage Colloquium continues this year. Based on feedback from our audience, we are expanding our event format to include a US expert lecture and a training workshop. An expert talk, a discussion panel, and a workshop will be delivered under a single theme in successive months, which we hope will result in a fruitful outcome at the end of the quarter. 

In the first quarter, we’ll focus on Museum Digitization. The very first event will be a guest expert talk, titled  “Digital transformation: Lessons in governance, scale, and technologies” on January 28th, 10 PM ULAT. The main language of the colloquium will be Mongolian, however the expert talks will be interpreted from the English presentation. Please see further details on the poster below.

 

“Соёлын Өв Цуврал Хэлэлцүүлэг”-ийг АМСТ 2022 онд үргэлжлүүлэн зохион байгуулах гэж байна. Ингэхдээ бид үзэгчид, оролцогчдын саналаар хэлэлцүүлгийн загвараа өргөжүүлж гадны мэргэжилтний лекц болон сургалтыг нэмж хэрэгжүүлэх болсныг дуулгахад таатай байна.
Улирал бүрт нэг гол агуулгын хүрээнд 3 дугаар хүрэх бөгөөд дараах дараалал бүтэцтэйгээр цогц мэдлэг, мэдээллийг олгох юм.
Дугаар 1: Гадны мэргэжилтэн,судлаачийн лекц
Дугаар 2: Хэлэлцүүлэг
Дугаар 3: Сургалт
Ингээд 2022 оны I улирлын гурван дугаар нь “МУЗЕЙН САЛБАРЫН ЦАХИМ ОРЧИН” агуулгын хүрээнд явагдах бөгөөд энэ улирлын эхний дугаар буюу Америкийн музейн экспертийн лекц 1-р сарын 28-нд “Цахим шилжилт буюу технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх, удирдах” сэдвээр англи-монгол шууд орчуулгатайгаар явагдана. Лекцийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон зочин илтгэгчийн товч намтрыг дараах постероос харна уу.
Сэдэв: “Цахим шилжилт буюу технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх, удирдах”
Хэзээ: 2022 оны 1-р сарын 28, 22:00 цагт (УБ)
Уулзалтын Зүүм холбоос: https://us02web.zoom.us/j/84588202479…
Зочин илтгэгч: Ариана Фрэнч, Нью-Иорк хотын Америкийн Байгалийн Түүхийн музейн дижитал технологийн хэлтсийн дарга. Тэрээр тус музейд вэбэд суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон технологийн стратегийн боловсруулалт хариуцан ажилладаг.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top
Skip to content